VIVES baldosas porcelanicas

BLANCOS MULTIFORMATO - wall tiles red body - BⅢ / ISO 13006-L

wall tiles (for interior walls)6-11mm
BLANCOS-WALL_TILES-A567_v18-BLANCO_BRILLO-VIVES_CERAMICA.jpgBLANCOS-WALL_TILES-A557_v10-BLANCO_MATE-VIVES_CERAMICA.jpgBLANCO_BRILLO_25-75_001A.jpgBLANCO_BRILLO_25-75_001B.jpgblanco-brillo-cactus-det.jpgblanco-brillo-cactus.jpgblanco-brillo_3.jpg
plain tile Blanco 15X15, red body
Blanco
15x15 cm (5.9x5.9 in)
G.1
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
15X15plain tileCaja661.50-16.6772108.00-1 200.24
plain tile Rivoli Blanco Brillo 10X20, red body
Rivoli Blanco Brillo
10x20 cm (3.9x7.9 in)
G.227
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
10X20plain tileCaja681.36-18.106081.60-1 086.00
plain tile Rivoli Blanco Mate 10X20, red body
Rivoli Blanco Mate
10x20 cm (3.9x7.9 in)
G.227
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
10X20plain tileCaja681.36-18.106081.60-1 086.00
plain tile Blanco Mate 20X20, red body
Blanco Mate
20x20 cm (7.9x7.9 in)
G.104
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
20X20plain tileCaja251.00-13.508080.00-1 080.00
plain tile Blanco Brillo 20X20, red body
Blanco Brillo
20x20 cm (7.9x7.9 in)
G.100
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
20X20plain tileCaja251.00-13.508080.00-1 080.00
plain tile Liria Blanco 20X20, red body
Liria Blanco
20x20 cm (7.9x7.9 in)
G.104
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
20X20plain tileCaja251.00-13.508080.00-1 080.00
plain tile Blanco Mate 23X33,5, red body
Blanco Mate
23x33,5 cm (9.1x13.2 in)
G.120
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
23X33'5plain tileCaja131.00-15.738484.00-1 321.32
plain tile Blanco Brillo 23X33,5, red body
Blanco Brillo
23x33,5 cm (9.1x13.2 in)
G.120
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
23X33'5plain tileCaja131.00-15.738484.00-1 321.32
plain tile Blanco Mate 20X40, red body
Blanco Mate
20x40 cm (7.9x15.7 in)
G.136
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
20X40plain tileCaja131.04-18.326466.56-1 172.48
plain tile Blanco Brillo 20X40, red body
Blanco Brillo
20x40 cm (7.9x15.7 in)
G.136
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
20X40plain tileCaja131.04-18.326466.56-1 172.48
plain tile Blanco Mate 20X50, red body
Blanco Mate
20x50 cm (7.9x19.7 in)
G.213
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
20X50plain tileCaja101.00-19.704848.00-945.60
plain tile Blanco Brillo 20X50, red body
Blanco Brillo
20x50 cm (7.9x19.7 in)
G.213
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
20X50plain tileCaja101.00-19.704848.00-945.60
plain tile Blanco Mate 30X60, red body
Blanco Mate
30x60 cm (11.8x23.6 in)
G.145
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
30X60plain tileCaja71.26-24.753240.32-792.00
plain tile Blanco Brillo 30X60, red body
Blanco Brillo
30x60 cm (11.8x23.6 in)
G.145
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
30X60plain tileCaja71.26-24.753240.32-792.00
plain tile Blanco Mate 25X75, white body
Blanco Mate
25x75 cm (9.8x29.5 in)
G.236
ECOpacking
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
25X75plain tileCaja71.31-24.104255.10-1 012.20
plain tile Blanco Brillo 25X75, white body
Blanco Brillo
25x75 cm (9.8x29.5 in)
G.236
ECOpacking
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
25X75plain tileCaja71.31-24.104255.10-1 012.20
plain tile Blanco-R Brillo 32X99, white body
Blanco-R Brillo
32x99 cm (12.6x39.0 in)
G.251
ECOpacking
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
32X99plain tileCaja41.27-24.204455.75-1 064.80
plain tile Blanco-R Mate 32X99, white body
Blanco-R Mate
32x99 cm (12.6x39.0 in)
G.251
ECOpacking
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
32X99plain tileCaja41.27-24.204455.75-1 064.80
plain tile Blanco Brillo 33,3X100, white body
Blanco Brillo
33,3x100 cm (13.1x39.4 in)
G.256
ECOpacking
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
33'3X100plain tileCaja41.33-25.854458.61-1 137.40
plain tile Blanco Mate 33,3X100, white body
Blanco Mate
33,3x100 cm (13.1x39.4 in)
G.256
ECOpacking
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
33'3X100plain tileCaja41.33-25.854458.61-1 137.40
plain tile Blanco-R Brillo 45X120, white body
Blanco-R Brillo
45x120 cm (17.7x47.2 in)
G.252
ECOpacking
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
45X120plain tileCaja21.08-21.003537.80-735.00
plain tile Blanco-R Mate 45X120, white body
Blanco-R Mate
45x120 cm (17.7x47.2 in)
G.252
ECOpacking
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
45X120plain tileCaja21.08-21.003537.80-735.00
remate Remate Blanco 5X15, red body
Remate Blanco
5x15 cm (2.0x5.9 in)
G.27
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X15rematePieza300.214.503.91----
remate Remate Blanco 5X20, red body
Remate Blanco
5x20 cm (2.0x7.9 in)
G.28
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X20rematePieza300.306.005.21----
remate Remate Blanco 5X23, red body
Remate Blanco
5x23 cm (2.0x9.1 in)
G.28
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X23rematePieza300.366.906.60----
ángulo Ángulo Remate Blanco 5X2,3, red body
Ángulo Remate Blanco
5x2,3 cm (2.0x0.9 in)
G.43
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X2'3ánguloPieza--------
ángulo Ángulo Remate Blanco 5X4,2, red body
Ángulo Remate Blanco
5x4,2 cm (2.0x1.7 in)
G.43
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X4'2ánguloPieza--------
remate Escocia Blanco Brillo 5X15, red body
Escocia Blanco Brillo
5x15 cm (2.0x5.9 in)
G.21
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X15rematePieza350.255.254.15----
remate Escocia Blanco Brillo 5X20, red body
Escocia Blanco Brillo
5x20 cm (2.0x7.9 in)
G.21
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X20rematePieza350.357.005.40----
remate Escocia Blanco Brillo 5X23, red body
Escocia Blanco Brillo
5x23 cm (2.0x9.1 in)
G.23
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X23rematePieza350.398.056.12----
rinconera Rinconera Blanco Brillo 5X5, red body
Rinconera Blanco Brillo
5x5 cm (2.0x2.0 in)
G.40
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X5rinconeraPieza--------
ángulo Ángulo Esquina Blanco Brillo 5X6,7, red body
Ángulo Esquina Blanco Brillo
5x6,7 cm (2.0x2.6 in)
G.48
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X6'7ánguloPieza--------
decor Bambu Blanco 3,5X20, red body
Bambu Blanco
3,5x20 cm (1.4x7.9 in)
G.25
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
3'5X20decorPieza300.216.003.39----
listelo Bambu Blanco 3,5X23, red body
Bambu Blanco
3,5x23 cm (1.4x9.1 in)
G.27
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
3'5X23listeloPieza300.216.906.00----
ángulo Ángulo Bambu Blanco 3,5X3,5, red body
Ángulo Bambu Blanco
3,5x3,5 cm (1.4x1.4 in)
G.47
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
3'5X3'5ánguloPieza--------
cubrecanto Cubrecanto Blanco Brillo 5X15, red body
Cubrecanto Blanco Brillo
5x15 cm (2.0x5.9 in)
G.21
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X15cubrecantoPieza350.255.254.15----
decor Cubrecanto Blanco Brillo 5X20, red body
Cubrecanto Blanco Brillo
5x20 cm (2.0x7.9 in)
G.21
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X20decorPieza350.357.005.40----
cubrecanto Cubrecanto Blanco Brillo 5X23, red body
Cubrecanto Blanco Brillo
5x23 cm (2.0x9.1 in)
G.23
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X23cubrecantoPieza350.398.056.12----
cantonera Cantonera Blanco Brillo 5X5, red body
Cantonera Blanco Brillo
5x5 cm (2.0x2.0 in)
G.40
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X5cantoneraPieza--------
listelo Listelo Blanco 2X15, red body
Listelo Blanco
2x15 cm (0.8x5.9 in)
G.17
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
2X15listeloPieza400.126.002.75----
listelo Listelo Ulloa Blanco 2X20, red body
Listelo Ulloa Blanco
2x20 cm (0.8x7.9 in)
G.21
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
2X20listeloPieza360.147.202.61----
ángulo Ángulo Media Caña Blanco 2X1,6, red body
Ángulo Media Caña Blanco
2x1,6 cm (0.8x0.6 in)
G.37
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
2X1'6ánguloPieza--------
remate Remate Quarter Blanco Mate 5X20, red body
Remate Quarter Blanco Mate
5x20 cm (2.0x7.9 in)
G.28
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X20rematePieza300.306.005.21----
remate Remate Quarter Blanco 5X20, red body
Remate Quarter Blanco
5x20 cm (2.0x7.9 in)
G.28
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X20rematePieza300.306.005.21----
ángulo Ángulo Remate Quarter Blanco Mate 5X1,6, red body
Ángulo Remate Quarter Blanco Mate
5x1,6 cm (2.0x0.6 in)
G.43
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X1'6ánguloPieza--------
ángulo Ángulo Remate Quarter Blanco 5X1,6, red body
Ángulo Remate Quarter Blanco
5x1,6 cm (2.0x0.6 in)
G.43
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
5X1'6ánguloPieza--------
remate Remate Texfel Blanco Mate 6,5X25, red body
Remate Texfel Blanco Mate
6,5x25 cm (2.6x9.8 in)
G.51
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
6'5X25rematePieza300.487.5010.70----
ángulo Ángulo Remate Texfel Blanco Mate 6,5X1,6, red body
Ángulo Remate Texfel Blanco Mate
6,5x1,6 cm (2.6x0.6 in)
G.61
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
6'5X1'6ánguloPieza--------
listelo Listelo Tarpan Blanco 2X20, red body
Listelo Tarpan Blanco
2x20 cm (0.8x7.9 in)
G.21
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
2X20listeloPieza360.147.202.61----
ángulo Ángulo Tarpan Blanco 2X1,6, red body
Ángulo Tarpan Blanco
2x1,6 cm (0.8x0.6 in)
G.37
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
2X1'6ánguloPieza--------
zócalo Zócalo Kur Blanco 15X20, red body
Zócalo Kur Blanco
15x20 cm (5.9x7.9 in)
G.45
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
15X20zócaloPieza150.453.007.71----
ángulo Ángulo Kur Blanco 15X3, red body
Ángulo Kur Blanco
15x3 cm (5.9x1.2 in)
G.47
packing
 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
15X3ánguloPieza--------

The colors of the pieces of this catalog are approximate.

(Depending on your monitor calibration.)

Packing

 selling
unit
pieces/
box
m²/
box
ml/
box
kg/
box
box/
pallet
m²/
pallet
linear m/
pallet
kg/
pallet
45X120plain tileCaja21.08-21.003537.80-735.00
32X99plain tileCaja41.27-24.204455.75-1 064.80
33'3X100plain tileCaja41.33-25.854458.61-1 137.40
30X60plain tileCaja71.26-24.753240.32-792.00
25X75plain tileCaja71.31-24.104255.10-1 012.20
20X50plain tileCaja101.00-19.704848.00-945.60
20X40plain tileCaja131.04-18.326466.56-1 172.48
23X33'5plain tileCaja131.00-15.738484.00-1 321.32
20X20plain tileCaja251.00-13.508080.00-1 080.00
15X15plain tileCaja661.50-16.6772108.00-1 200.24
10X20plain tileCaja681.36-18.106081.60-1 086.00
5X15cubrecantoPieza350.255.254.15----
5X23cubrecantoPieza350.398.056.12----
3'5X20decorPieza300.216.003.39----
5X20decorPieza350.357.005.40----
3'5X23listeloPieza300.216.906.00----
2X20listeloPieza360.147.202.61----
2X15listeloPieza400.126.002.75----
6'5X25rematePieza300.487.5010.70----
5X15rematePieza300.214.503.91----
5X23rematePieza300.366.906.60----
5X20rematePieza300.306.005.21----
5X15rematePieza350.255.254.15----
5X23rematePieza350.398.056.12----
5X20rematePieza350.357.005.40----
15X20zócaloPieza150.453.007.71----